لب‌های خیس باران
حبیب الله حسینی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۹۶ صفحه۲۴۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از لب‌های خیس باران

از این قلم بخوانید

به قلم: حبیب الله حسینی
۲۴۰۰۰ ریال